Actualitat dimarts, 24 de maig de 2016
 
 

Directe a

 
 
 
 

Aplicació Llei 24/2015

Registre pisos buits

Dret de tanteig i retracte

Inspecció tècnica d'edificis (ITE)

Cèdules d'habitabilitat

OFIDEUTE

Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d'Edificis

Cercador d'habitatges

Proposta de Fons de Solidaritat Energètica

Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial

Registre d'Agents Immobiliaris

Certificació d'eficiència energètica d'edificis

Subvencions a entitats veïnals del parc públic d'habitatge

Nova concurrència pública de locals

Youtube

Seguretat a la llar