Aplicacio LLei 24/2015

Aquests documents ofereixen una guia amb informació bàsica sobre la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, pensada especialment per als ajuntaments de Catalunya i les entitats financeres , oferint un resum dels procediments per a la seva aplicació i responent preguntes sobre la mateixa. 

 

Habitatge

Pobresa energètica

Models de documentació