Agència

Benvinguts a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquest és un nou ens de dret públic, creat per Llei del Parlament de Catalunya, i que ha comptat amb el suport unànime de tots els grups parlamentaris. L’Agència ha nascut fruit d’un gran consens i és l’instrument que ens ha de permetre que la gestió de les polítiques d’habitatge de la Generalitat de Catalunya sigui més simple, àgil i propera a la ciutadania.

Les circumstàncies econòmiques que estem vivint són certament complexes. Hem de treballar amb més rigor que mai i hem de fer que l’estructura de l’Agència sigui prou flexible i àgil  per donar cabuda a totes les actuacions que el nou entorn reclama que el Govern dugui a terme en matèria d’habitatge.

Ara és el moment de prioritzar les nostres accions en dos eixos fonamentals. Per una banda, hem de prendre decisions que afavoreixin la dinamització del sector, ajudar els professionals, autònoms, treballadors i treballadores que s’han quedat a l’atur;  i també, per altra banda, hem d’actuar per prevenir i evitar l’exclusió  que pateixen moltes famílies  catalanes per motiu d’habitatge. Hem de treballar perquè aquestes famílies no arribin a perdre el seu habitatge habitual  perquè no poden fer front  a la renda de lloguer o bé la quota hipotecària. Garantir l’habitatge és un dels pilars imprescindibles per aturar l’exclusió social. Finalment, caldrà implantar noves mesures que afavoreixin l’accés a l’habitatge.

L’Estatut de Catalunya reconeix el dret a l’habitatge en l’article 137 i estableix aquesta facultat com un dret de primer ordre, com ho són altres drets que tenim tan i tan assumits com ho són el dret a la salut i el dret a l’educació. Fem-lo tots junts possible!

Carles Sala i Roca
President de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya