Actualitat dilluns, 30 de març de 2015
 
 

Directe a

 

Registre pisos buits

Anunci d’informació pública
Decret inspecció tècnica dels edificis

Cèdules d'habitabilitat

OFIDEUTE

Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d'Edificis

Cercador d'habitatges

Proposta de Fons de Solidaritat Energètica

Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial

Inspecció tècnica d'edificis (ITE)

Registre d'Agents Immobiliaris

Certificació d'eficiència energètica d'edificis

Subvencions a entitats veïnals del parc públic d'habitatge

Nova concurrència pública de locals

Youtube

Seguretat a la llar